Best Pigeons 2021 - Regulament de premiere sezon 2021 în întrebări și răspunsuri.

NOU 2021 –  NORMĂ BEST PIGEONS

Se poate participa cu orice etapă de maraton din Romania (din cadrul FCPR) la care crescătorul are minimum 1000 km.

Punctajul se va calcula, pe cele mai bune 2 etape de maraton, conform RNS al FCPR la categoria  Maraton.
Este necesar să fie minimum 1000 km distanță aeriană între punctul de lansare și voliera crescătorului.

1. Cine?

Clubul pentru Dezvoltarea Sportului Columbofil „Best Pigeons”  lansează și în sezonul 2021 o provocare tuturor crescătorilor din regiunea Moldovei și nu numai, pentru a participa în număr cât mai mare la concursurile de maraton cu lansare de la Madona (Național 1000+km) și Tartu (1100+km).

2. Care Este Scopul?

Scopul acestui proiect este promovarea concursurilor de maraton din zona Moldovei și promovarea și recompensarea columbofililor cu rezultate foarte bune, cu respectarea tuturor prevederilor legale și asigurarea celei mai bune transparențe.

3. Ce Premii Se Acordă?

Pentru etapele Madona si Tartu, organizate de AC Suceava (FNCPR), premierea se va face în funcție de fondul de premiere colectat, pe 3 zone de distanță astfel: zona 1 – primul crescător participant la Best Pigeons + 100 km; zona 2 – 100-200 km; zona 3* – 200 km+ față de primul crescător.

Premiile pentru toate cele 2 etape, vor fi următoarele:

Locul 1 – 4000 lei

Locul 2 – 3000 lei

Locul 3 – 2000 lei

Toti banii rămași după primele 3 locuri, vor fi împărțiți în premii egale de câte 1500 lei.

Exemplu de calcul: Dacă fondul de premiere pe zona 1 la Madona va fi de 50.000 lei, premiile vor fi următoarele: loc 1 – 4000 lei, loc 2 – 3000 lei, loc 3 – 2000 lei. Suma rămasă de 41.000 lei va fi împărțită la 27 de premii pentru locurile 4-30, de câte 1500 lei fiecare. Dacă fondul de premiere pe zona 2 la Madona va fi de 20.000 lei, premiile vor fi următoarele: loc 1 – 4000 lei, loc 2 – 3000 lei, loc 3 – 2000 lei. Suma rămasă de 11.000 lei va fi împărțită la 7 premii pentru locurile 4-10, de câte 1500 lei fiecare.

*Zona 3 trebuie să aibă minim 30 crescători participanți, în caz contrar cei din zona 3 intră în clasament și premiere cu zona 2.

**Daca fondul de premiere colectat, nu asigura suma necesara pentru plata primelor 3 locuri, premiile calculate pentru aceste locuri vor fi calculate proportional cu fondul colectat.

4. Cine poate participa?

Pot participa la acest fond de premiere toți columbofilii care achită contribuția de membru simpatizant astfel: 350 lei pentru fiecare din cele 3 etape la care dorește să participe.  Crescătorii care achită contribuția de participare vor avea calitatea de membri simpatizanți ai clubului și vor avea dreptul să beneficieze de fondul de premiere pentru acea etapă, în condițiile prezentului Regulament. Pentru etapele Madona și Tartu poate fi achitat un pachet cu reducere pentru ambele de 500 lei (în loc de 700 lei).

5. Cu Câți Porumbei Se Poate Participa?

Crescătorii care participă la fondul de premiere pot concura la etapele de concurs cu un număr nelimitat de porumbei, în condițiile stabilite de asociațiile organizatoare privind plata cheltuielilor de organizare. Crescătorii trebuie să anunțe din timp asociațiile organizatoare privind numărul de porumbei cu care vor participa. Contributia de participare la fondul de premiere nu acoperă în niciun fel cheltuielile de organizare pentru îmbarcarea și transportul porumbeilor la locul de lansare sau alte cheltuieli de organizare.

6. Pot Concura Pentru o Singură Etapă?

Crescătorii pot concura la oricare din cele 2 etape de maraton, la alegere.

7. Fondul De Premiere Poate Fi Modificat?

Clubul Best Pigeons nu poate, sub nicio formă, să diminueze valoarea premiilor în cazul în care fondul de premiere colectat asigură plata primelor 3 locuri. În funcție de posibilitățile financiare ale clubului, acesta poate modifica fondul de premiere doar in sensul majorării lui (premii mai mari).


*Daca fondul de premiere colectat, nu asigura suma necesara pentru plata primelor 3 locuri, premiile calculate pentru aceste locuri vor fi calculate proportional cu fondul colectat.

8. Cum Se Stabilesc Locurile Premiate?

Locurile premiate pe fiecare zonă sau pe general se vor stabili în aceleași condiții stabilite de Regulamentul Național Sportiv (RNS) al FNCPR.

9. Când Și Cum Se Plătesc Premiile?

Clubul va plăti premiile în cel mult 10 zile de la omologarea clasamentului de către FNCPR. Premiile vor fi supuse prevederilor legale specifice și vor fi impozitate conform legislației în vigoare, prin reținerea la sursă a unui impozit de 10%. În cazul modificării legislației, se vor respecta legile în vigoare în acel moment.

10. Cine Organizează Etapele De Concurs?

Organizarea concursurilor și îndeplinirea tuturor prevederilor stipulate de regulamentele Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei din România (FNCPR) rămâne în sarcina asociațiilor organizatoare și ale celorlalte asociații columbofile participante, după caz. Clubul Best Pigeons nu este raspunzator pentru organizarea centrelor de imbarcare sau pentru transportul porumbeilor la locul de lansare.

11. Ce Măsuri De Siguranță Sunt Luate?

În funcție de posibilitățile financiare, cu acordul asociațiilor organizatoare și ale centrelor de îmbarcare, pentru o siguranță sporită, clubul Best Pigeons va delega reprezentanți observatori la centrele de îmbarcare care vor supraveghea activitatea de îmbarcare a crescătorilor participanți la fondul de premiere.

La inițiativa clublui Best Pigeons, pentru verificarea sosirilor, se pot constitui comisii, care vor verifica existența porumbelului sosit la domiciliul crescătorului, în ziua sosirii. În cazul în care crescătorul nu va asigura accesul comisiei pentru verificarea porumbelului sau nu va prezenta porumbelul sosit, acesta nu va mai avea dreptul să primească vreun premiu din fondul de premiere pentru care a plătit și pe viitor nu va mai putea participa la niciun alt fond de premiere.  

12. Cum Fac Plata?

Pentru o transparență totală, plățile se vor efectua prin transfer bancar, online cu cardul și prin numerar în contul clubului sau numerar cu eliberarea unei chitanțe doveditoare. Toate platile vor fi inregistrate in evidenta contabila. Lista nominală finală cu crescătorii participanți la fondul de premiere va fi afișată pe site-ul clubului imediat după încheierea plăților. 

La detalii plată se va menționa obligatoriu titulatura de concurs a crescătorului pentru care s-a făcut plata, așa cum apare în programul de clasamente al FNCPR. În cazul în care un crescător plătește pentru mai mulți colegi, se va trimite o copie dupa dovada plății pe adresa de email contact@bestpigeons.ro și se va menționa numele crescătorilor pentru care s-a efectuat plata și etapa de concurs. Clubul nu își asumă în niciun fel responsabilitatea în cazul în care unele plăți nu pot fi identificate din cauza lipsei mențiunilor privind numele crescătorului.

13. Alte Precizări

Pentru cheltuieli de organizare și promovare, clubul va deduce un procent de 10% din fondurile colectate. În cazul în care, din orice motiv, se anulează o etapă de concurs, sumele de bani colectate vor fi returnate tuturor crescătorilor, după deducerea cheltuielilor efectuate deja de club pentru acea etapă de concurs anulată.

Prin achitarea contribuției de participare, membrii simpatizanți declară că au luat la cunoștință de prevederile prezentului regulament pe care și-l însușesc și se obligă să-l respecte în totalitate.

Orice litigiu apărut în legătură cu prevederile prezentului regulament se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, se va supune soluționării instanțelor competente de la sediul clubului.

Contribuția de participare poate fi achitată cel târziu cu 1 zi înainte de lansarea la fiecare etapă.

Detalii necesare pentru plata contributiei:

Denumire beneficiar: Asociatia pentru Dezvoltarea Sportului Columbofil “Best Pigeons”

Fălticeni, str.Caporal Manolache nr.4, jud.Suceava

Cod Fiscal 40783084

Garanti Bank – IBAN RO25UGBI0000332021934RON

Banca Transilvania – IBAN RO31BTRLRONCRT0490592701 LEI sau RO78BTRLEURCRT0490592701 EURO (75 euro)
Viramentul bancar poate fi făcut din orice bancă, către conturile de mai sus – prin ordin de plată la ghișeul băncii sau prin internet banking. 

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne trimiteti un email la contact@bestpigeons.ro